ครือข่ายและพันธมิตร

ความรู้และความสัมพันธ์ในท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ บริษัท Emergpharma มีสำนักงานโดยตรงในยุโรปและอาเซียนเสริมด้วยเครือข่ายพันธมิตรท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในประเทศหลักของ ละตินอเมริกา และ แอฟริกาเหนือ ด้วยโครงสร้างพาร์ทเนอร์และผู้ทำงานร่วมกันที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เราสามารถนำเสนอให้กับบริษัทของคุณโดยครอบคลุมทั่วโลก ที่ให้บริการโซลูชัน

สำนักงานใหญ่และสำนักงาน

"คิดในระดับโลกดำเนินการในพื้นที่"

 

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่

มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างพันธมิตรใหม่ๆ และขยายความสัมพันธ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมเครือข่ายของเรา