เราคือใคร

บริษัท Emergpharma เป็นบริษัทที่ให้บริการคำปรึกษาในด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำระดับโลกแก่ บริษัทเกี่ยวกับ ยา เทคโนโลยีชีวภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย กว่าทศวรรษที่เราได้ให้การสนับสนุนลูกค้าของเราในการพัฒนาและการเปิดตัว ยาสามัญ ยานวัตกรรม ไบโอซิมิลาร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดที่เกิดใหม่

วิธีการของเรา

เราคือสิ่งที่เราทำ ความเป็นเลิศไม่ใช้เป้าหมาย แต่เป็นที่นิสัยของเรา

Tower%20of%20Pisa_edited.jpg

 สี่เสาหลักที่สำคัญของเราคือ:

  • ทีมของเรา

  • ความชำนาญในการวิเคราะห์ตลาด

  • มุมมองในแบบทั่วโลก แต่เป็นแนวทางในระดับท้องถิ่น

  • เครือข่ายที่พัฒนามานานกว่าทศวรรษในตลาดของการดูแลสุขภาพ มากกว่า150+ โครงการ มากกว่า 3 หมื่นคนในระบบ

การค้นหาวิธีที่เราสามารถสนับสนุน บริษัท ของคุณเพื่อรักษาการและควบคุมโอกาศที่เป็นไปได้และเร่งการเติบโตให้กับองค์กรของคุณ