เราได้สนับสนุนในการขยายธุรกิจระว่างประเทศในด้านเภสัชกรรมตั้งแต่ปี

ด้วยมากกว่า150+โครงการที่สำเร็จในทวีป เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ยุโรป และ ละตินอเมริกา